I ett historiskt perspektiv så skapades i USA för att olika stilar inom stående kampsport skulle kunna mötas under gemensamma regler. Det visade sig tidigt att Kyokushin på den tiden hade bäst bentekniker och att boxarna hade bäst handtekniker, utifrån vilket en viss gemensam stil utvecklades. Tidiga namn på kickboxning blev följaktligen full-contact karate och sportkarate. I dag är kickboxning en egen sport och idrott, men fortfarande inte en stil utan som ett samlat regelsystem, vilket numera även har utvecklats till flera tävlingssystem. Utan krav på att följa gamla traditioner så kan kickboxningen utvecklas, anpassa sig till utövarnas krav, samt ta till sig modern forskning kring psykologi, pedagogik och fysisk träning.

Utöver våra ordinarie tränare får du även chansk att träna med världsstjärnor ibland. Det är inte iovanligt att fighters som Jörgen Kruth och Tofan Pirani håller seminium hos oss.